Гимн Румынии

Deşteaptă-te, române! («Пробудись, румын!») — гимн Румынии с 1989 года и гимн Молдавии в 1991—1994 годах. Стихи национального гимна Румынии относится Андрею Мурешану (1816—1863), стихотворцу романтического течения, журналисту, переводчику, истинному трибуну эпохи Революции 1848. Музыка была написана Антоном Панн (1796—1854), пиитом и этнографом, людом немаленький культуры, певцом и автором учебников музыки.Гимн Румынии Стихотворение «Эхо» («Un răsunet») А. Мурешану, опубликованное во часы революции 1848 года, было уложено на музыку в несколько дней. впервинку было исполнено 29 июня 1848 года в Рымнику-Вылча. Государственный гимн Румынии заключается из нескольких строф, четыре из них должны исполняться в торжественных случаях (выделены жирным шрифтом). Помимо этого гимна, у румын была «Hora Unirii», написанная пиитом Василе Александри (1821—1890), какую исполняли во времена общества Княжеств (1859), во всех случаях, когда румыны тяготели к единению и гармонии. Текст гимна Deşteaptă-te, române! Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte, La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani. Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman, Triumfător în lupte, un nume de Traian. Înalţă-ţi lata frunte şi caută-n giur de tine, Un glas el mai aşteaptă şi sar ca lupi în stâne, Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi din câmpii. Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine, Româna naţiune, ai voştri strănepoţi, Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine, «Viaţa-n libertate ori moarte» strigă toţi. Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta libertate, Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi. Pretinde de la fii-şi azi mână d-ajutori, Şi blastămă cu lacrămi în ochi pe orişicare, În astfel de pericul s-ar face vânzători. De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă, Oricare s-ar retrage din gloriosul loc, Când patria sau mama, cu inima duioasă, Va cere ca să trecem prin sabie şi foc. N-ajunge iataganul barbarei semilune, Acum se vâră cnuta în vetrele străbune, Dar martor ne de Domnul că vii nu oprimim. N-ajunge despotismul cu-ntreaga lui orbie, Acum se-ncearcă cruzii, cu oarba lor trufie, Să ne răpească limba, dar morţi numai o dăm. Români din patru unghiuri, acum ori niciodată Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri. Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri. Preoţi, cu crucea-n frunte căci oastea e creştină, Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt. Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină, Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’pământ. Русский перевод Пробудись, румын, от мертвенного сна Сейчас или отроду создай свою новоиспеченную фортуну, Перед коей склонятся даже бессердечные твои супостаты. Сейчас или отроду докажем миру, Победителя в битвах, имя Траяна. глядите, великие праотцы, Михай, Штефан, Корвин, На румынскую нацию, на ваших внуков, С оружием в десницах и вашим огнём в венах, «Свободная существование или смерть» ревут они. пресвитеры, вознесите распятия, потому что мы христианское рать. Чей девиз — раздолье и мишень свята. недурственнее погибнем во славе в бою, Чем вновь станем рабами на нашей древней земле. Посмотреть
damki.net

Похожие статьи: